S A Y   H E L L O   T O   D A V  I D   B O W I E

CLICK TO ENLARGE

HAND LIKE AN UPSIDE DOWN BIRD

 

fotoprint

 

din a  4

15  euro

 

din a 5

5  euro

 

fehmi.baumbach@t-online.de

 

PURPLE

 

fotoprint

 

din a  4

15  euro

 

din a 5

5  euro

 

fehmi.baumbach@t-online.de

 

UNDER WATER

 

fotoprint

 

din a  4

15  euro

 

din a 5

5  euro

 

fehmi.baumbach@t-online.de

 

ASHES TO ASHES

 

fotoprint

 

din a  4

15  euro

 

din a 5

5  euro

 

fehmi.baumbach@t-online.de

 

VISITOR

 

fotoprint

 

din a  4

15  euro

 

din a 5

5  euro

 

fehmi.baumbach@t-online.de

 

BLACK

 

fotoprint

 

din a  4

15  euro

 

din a 5

5  euro

 

fehmi.baumbach@t-online.de

BOWIE  1

 

fotoprint

 

din a  4

15  euro

 

din a 5

5  euro

 

fehmi.baumbach@t-online.de

BOWIE 2

 

fotoprint

 

din a  4

15  euro

 

din a 5

5  euro

 

fehmi.baumbach@t-online.de

CHANGES

 

fotoprint

 

din a  4

15  euro

 

din a 5

5  euro

 

fehmi.baumbach@t-online.de

EIGHT LINE POEM

 

fotoprint

 

din a  4

15  euro

 

din a 5

5  euro

 

fehmi.baumbach@t-online.de

KOORDINATEN

 

fotoprint

 

din a  4

15  euro

 

din a 5

5  euro

 

fehmi.baumbach@t-online.de

NEUKÖLLN/NEUKOLN

 

fotoprint

 

din a  4

15  euro

 

din a 5

5  euro

 

fehmi.baumbach@t-online.de

PINK DUKE

 

fotoprint

 

din a  4

15  euro

 

din a 5

5  euro

 

fehmi.baumbach@t-online.de

RED HAIR

 

fotoprint

 

din a  4

15  euro

 

din a 5

5  euro

 

fehmi.baumbach@t-online.de

SPACE ODDITY

 

fotoprint

 

din a  4

15  euro

 

din a 5

5  euro

 

fehmi.baumbach@t-online.de

STARMAN

 

fotoprint

 

din a  4

15  euro

 

din a 5

5  euro

 

fehmi.baumbach@t-online.de

STARS AND MARS

 

fotoprint

 

din a  4

15  euro

 

din a 5

5  euro

 

fehmi.baumbach@t-online.de

THE MAN WITH THE STAR IN HIS EYE

 

fotoprint

 

din a  4

15  euro

 

din a 5

5  euro

 

fehmi.baumbach@t-online.de

THE SADDEST STARMAN IN THE WORLD

 

fotoprint

 

din a  4

15  euro

 

din a 5

5  euro

 

fehmi.baumbach@t-online.de

ZIGGY

 

fotoprint

 

din a  4

15  euro

 

din a 5

5  euro

 

fehmi.baumbach@t-online.de

 

BAUMWOLLTASCHE

28 cm  x  42 cm

lange tragegriffe

 

 

15  euro

 

fehmi.baumbach@t-online.de